Sterowniki dla oświetlenia i żaluzji - Lonworks

Produkty do sterowania oświetleniem i żaluzji

Linia produktów przeznaczonych do sterowania systemami oświetlenia i żaluzji zapewniającą minimalne zużycie energii w budynkach. Wszystkie produkty wykorzystują bezprzewodową technologię podczerwieni, radiową oraz przewodową komunikację opartą na otwartym protokole komunikacyjnym w sieci LonWorks®. Wykorzystanie wspólnych elementów takich jak: piloty, czujniki oświetlenie oraz sterowniki, pozwalają tworzyć elastyczne, kompletne i ekonomiczne rozwiązania. Produkty te mogą być łatwo włączane do systemów zarządzania budynkami (BMS). Mogą też być dostępne przez  Webserwery lub pracować autonomicznie.