Envysion

Kategoria produktów: Systemy zarządzania budynkami BMS

Producent: Distech Controls

Webowe graficzne środowisko projektowania i responsywny interfejs wizualizacji.

ENVYSION jest opartym o web i HTML5 graficznie tworzonym interfejsem wizualizacji. Służy do tworzenia i przeglądania wizualizacji różna skali obiektów; od pojedynczych urządzeń aż po kompletne budynki.

ENVYSION jest wbudowany w sterowniki systemu ECLYPSE ale może również funkcjonować w niezależnie w systemie EC-Net. Składa się z ECLYPSE Studio do tworzenia grafik i ECLYPSE Viewer do przeglądania stron.

Wyświetlaj grafiki systemowe i harmonogramy, alarmy i dzienniki trendów bezpośrednio ze sterownika systemu podłączonego ECLYPSE (przeglądarka ENVYSION). Dla wielu urządzeń zaprogramowano predefiniowany pulpit nawigacyjny umożliwiający ocenę efektywności pracy, kalibrację i konfigurację np VAV, FCU. Oszczędź czas techników i osób zajmujących się uruchamianiem czy równoważeniem instalacji podczas uruchamiania.

Dostarcz całkowicie autonomiczne rozwiązanie dedykowane do sterowania sprzętem lub aplikację do sterowania małym budynkiem, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek innych urządzeń nadzorujących lub oprogramowania do wizualizacji.

Wykorzystując HTML5 pozwala na wyświetlanie treści na dowolnej przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym niezależnie od używanego systemu operacyjnego bez konieczności instalowania jakichkolwiek wtyczek. Z wbudowanym ENVYSION użytkownik może stworzyć nowatorski interfejs bezpośrednio w sterowniku z przeglądarki internetowej.

Dostępna jest biblioteka szablonów i symboli graficznych; w tym do central wentylacyjnych, VAV, FCU, węzłów cieplnych, kotłowni itp. a także widżety alarmów, rejestracji danych oraz harmonogramy czasowe. Wszystkie grafiki są skalowalne a układ ekranu samoczynnie dostosowuje się do urządzenia na którym jest wyświetlany.

xpressEmvysion - narzędzie pozwalające na zautomatyzowanie procesu tworzenia wizualizacji i skrócenie czasu jej przygotowania o ponad 30%.

Cechy i funkcjonalności

  • Biblioteka widżetów i obrazów
  • Grafiki urządzeń z animowanym odtwarzaniem zapisów sygnałów
  • Konfiguracja harmonogramu
  • Przegląd i zarządzanie alarmami
  • Przeglądarka trendów

 

Zobacz przykład grafiki urządzeń z animowanym odtwarzaniem zapisów sygnałów

[FILM Z PRZYKŁADEM ZAPISU ZMIAN TEMP W POMIESZCZENIACH W CZASIE]

Do obejrzenia

Distech Controls Poland © 2021