ENVYSION dla EC-Net

Kategoria produktów: Systemy zarządzania budynkami BMS

Producent: Distech Controls

ENVYSION instalowany na EC-BOS lub EC-Net Supervisor w celu rozszerzenia możliwości wizualizacji systemu EC-Net o atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne widżety oraz responsywną grafikę Envysion.

Zapewnia pełne widoki BMS, z niestandardowym interfejsem użytkownika, który jest naturalnie responsywny i nie wymaga wtyczek ani innych dodatków.

Distech Controls Poland © 2021