Rozwiązanie Smart Room Control

O wiele więcej niż elastyczne i najbardziej efektywne
energetycznie rozwiązanie dla pomieszczeń

Komfort, produktywność i wyjątkowe oszczędności, pewność działania i najwyższy poziom techniczny

Klimatyzacja i oświetlenie to najbardziej energochłonne instalacje budynków. Efektywność zarządzania nimi ma decydujący wpływ na koszty eksploatacji i komfort użytkowników.  Oferujemy sprawdzone, kompleksowe, wielokrotnie nagradzane rozwiązanie o najniższym koszcie całkowitym.

Dzięki całościowemu spojrzeniu na te instalacje Distech Controls stworzył łatwy do zaprojektowania i wdrożenia system, pozwalający osiągnąć efekty ekonomiczne niemożliwe do uzyskania w inny sposób. Ponieważ obejmuje dwie lub trzy branże, wymaga decyzji na wczesnym etapie projektowania. Zaowocuje ona uzyskaniem wyjątkowych efektów mniejszym wysiłkiem i nakładami na każdym etapie.
Oszczędności uzyskujemy dzięki funkcjom, które niezależnie od woli i świadomości użytkownika zapewniają, że każda instalacja działa tylko gdy to konieczne i tylko z taką wydajnością, jaka jest niezbędna do uzyskania komfortu. Wszystko ponadto to straty energii i zbędne zużycie urządzeń.

Nasze sterowniki strefowe dla HVAC są rozszerzalne moduły dla oświetlenia i żaluzji pozwalając na łatwe stworzenie: Smart Room Control:

 • Jednolity system dający w porównaniu z oddzielnymi systemami oszczędności kosztów inwestycyjnych i nieporównywalnie większe oszczędności energii w trakcie eksploatacji.
 • Wykorzystanie informacji o rzeczywistym stanie zajętości pomieszczeń i optymalizacja możliwa dzięki łatwej i pełnej kontroli nad najbardziej energochłonnymi instalacjami  (klimatyzacja i oświetlenie) oraz eliminację zysków ciepła od nasłonecznienia.
 • Wysoki komfort i łatwa obsługa podnosi produktywność pracowników,  którzy sami mogą kształtować warunki w swoim miejscu pracy.
 • Wielokrotnie nagradzane rozwiązanie
 • Jeden łatwy projekt (zamiast trzech), jedno okablowanie, jedna sieć, jeden odbiór, […] jeden serwis.
 • Łatwa intuicyjna obsługa i brak uzależnienia oszczędności od angażowania użytkownika
 • Optymalne pod względem energetycznym, certyfikowane algorytmy regulacji
 • Łatwe dopasowanie do każdej instalacji
 • Brak konieczności integracji kilku różnych systemów automatyki ogranicza koszty, podnosi niezawodność, upraszcza serwis i obsługę
 • Możliwość rozmieszczenia wszystkich urządzeń bezpośrednio w pobliżu obsługiwanych urządzeń HVAC, opraw, żaluzji ogranicza długość kabli i koszty ich ułożenia
 • Wstępnie zaprogramowane, fabryczne algorytmy sterowania gotowe do natychmiastowej pracy lub modyfikacji zależnie od dodatkowych potrzeb i wymagań specjalnych
 • Każdy ze sterowników może pracować autonomiczne lub być włączony do systemu BMS. Dostępne interfejsy: BACnet I/P, BACnet MS/TP lub Lonworks.

 • Dzięki szybkozłączom montaż jest również łatwy, szybki i bezbłędny.

 • Odciążenia i osłony zacisków pozwalają na montaż bezpośrednio przy urządzeniach.

 • Czujniki bezprzewodowe umożliwiają eliminację części okablowania pozwalając na łatwe przekonfigurowanie systemu przy zmianie podziału powierzchni lub koncepcji jej wykorzystania dla nowego najemcy.

 • Usługi dodatkowe (dostęp do nastaw ze smartfonu, nawigacja wewnątrz budynków, rezerwacja sal spotkań, zgłaszanie usterek, integracja z innymi aplikacjami

Pomieszczenia muszą dostosowywać się do potrzeb użytkownika - nie odwrotnie

Podstawą rozwiązania jest rodzina uniwersalnych sterowników dla pomieszczeniowych instalacji HAVC (jak: klimakonwektory, belki i sufity grzewczo-chłodzące, grzejniki, pompy ciepła a także urządzenia do sterowania przepływem powietrza VAV, CAV, VVT itp). Kilkanaście modeli sterowników zaspokaja potrzeby wszystkich tych instalacji. Możliwość swobodnego programowania daje swobodę adaptacji do każdych wymagań.

Wszystkie w/w sterowniki mogą być łatwo rozszerzane o max.4 moduły sterowania oświetleniem (ON/OFF, 0-10V, DALI) i żaluzjami. Możliwe jest więc sterowanie do 8 niezależnych  obwodów oświetlenia i 8 żaluzji. Dodając nasze wielofunkcyjne czujniki cyfrowe (T, H, Ruch, Lux, CO2,…) uzyskujemy unikalne rozwiązanie obejmujące HVAC, oświetlenie i żaluzje. Pozwala to na obsługę praktycznie każdego pomieszczenia.

Wspólne, optymalne sterowanie tych instalacji, regulacja natężenia oświetlenia i właściwe wykorzystanie światła naturalnego oraz informacji o stanie zajętości pomieszczeń to czynniki zapewniające oszczędności wyższe niż w układach tradycyjnych. Obsługa nie wymaga zaangażowania ani świadomości użytkownika.

Sterowanie zamykaniem i pochylaniem żaluzji. (ręczne i automatyczne.) Oprócz poprawy komfortu przynosi ono wymierne korzyści ograniczając znaczne zyski ciepła z nasłonecznienia i koszty klimatyzowania pomieszczeń. Pozwala też na ograniczenie mocy zainstalowanych urządzeń chłodzących i wentylacyjnych oraz bieżącego ich użycia.

Sterowniki posiadają najbardziej popularne, standardowe interfejsy komunikacyjne (BACnet IP, BACnet MS/TP lub Lonworks do wyboru) pozwalające na podłączenie ich do dowolnego systemu BMS oraz współpracę z urządzeniami i systemami innych producentów.

Moduły rozszerzeń do oświetlenia i żaluzji oraz czujniki zaczynają działać zaraz po podłączeniu i nie wymagają programowania. Tylko sterownik HVAC musi być skonfigurowany. Konfiguracja ta może być łatwo powielana w innych pomieszczeniach.

Modułowość i podział na małe, lokalne grupy umożliwia elastyczny dobór oraz znacznie podnosi niezawodność, ułatwia serwis i diagnostykę.

Łącza komunikacyjne jakie posiada każdy element systemu pozwalają na zdalną diagnostykę, programowanie i konfigurację urządzeń. Także przez Internet. Dzięki temu czas i koszty serwisu można również znacznie ograniczyć.

 • Elementy montowane lokalnie przy obsługiwanych urządzeniach nie wymagają adaptacji ani konfiguracji. Przy ewentualnej awarii wystarczy wymienić moduł i układ działa.
 • Sterowniki i moduły mają wbudowane wszystkie niezbędne elementy i nie wymagają szaf. Są podłączane bezpośrednio do urządzeń i zasilane z sieci. Wstępnie załadowane zaawansowane oprogramowanie z certyfikatem EUbac. Łatwość adaptacji do wymagań, jednak brak konieczności opracowywania go od nowa.

Wielofunkcyjne czujniki i nastawniki ograniczają koszty okablowania, montażu i eliminują konieczność integracji. Zachowujemy także możliwość współpracy z tradycyjnymi stykami, przełącznikami i czujnikami analogowymi.

Do sterownika można podłączyć zwykle do 4 czujników/nastawników pomieszczeniowych ewentualnie multisensorów – zależnie od modelu.

Skorzystaj z gotowego, sprawdzonego rozwiązania systemowego.

Jest elastyczne, jednolite, spójne i optymalne kosztowo ponieważ eliminuje powielanie: urządzeń, okablowania, prac projektowych i rozruchowych. Gwarantuje osiągniecie zamierzonego efektu i pewność działania.

Wykorzystanie światła dziennego

Wysokie oszczędności można uzyskać stosując automatyczne, płynne sterowanie oświetleniem w oparciu o pomiar jego natężenia i zróżnicowane wysterowanie jasności opraw zależnie od pory dnia i ich położenia. Strefa przy oknach świeci najczęściej zawsze z niższą intensywnością. Uzupełniając jedynie oświetlenie naturalne zużywa znacznie mniej energii niż oprawy ze stałym natężeniem dobrane dla pory nocnej. Większość pomieszczeń biurowych wykorzystuje się w dzień. Nadmiar ciepła od oświetlenia trzeba przecież jeszcze odprowadzić poprzez klimatyzację…

Od jesieni do wiosny w wielu biurowcach oświetlenie wyłączane jest około południa… Użytkownik reaguje tylko w tedy, gdy nie jest dostatecznie jasno. Oświetlenie sztuczne w dzień pozostaje nie zauważane dlatego użytkownik wyłączy je dopiero gdy o tym pomyśli i zechce oderwać się od zajęć aby to zrobić.
Zakładamy że ostatnia osoba opuszczająca open-space wyłączy oświetlenie. Często jeśli nawet chce to zrobić, nie wie gdzie jest magiczny wyłącznik…Jeśli już wyłączy światło, co z klimatyzacją i wentylacją?

By zapewnić więc oszczędności niezależne od woli i świadomości użytkowników Distech Controls opracował zespolone czujniki: natężenia oświetlenia, obecności osób, temperatury i nadajnik/odbiornik Bluetooth umożliwiający obsługę zarówno za pomocą pilota jak i montowanych na stałe czujników/nastawników bezprzewodowych serii Uniwave a także za pomocą smartfonów.

Komfort użytkownika a oszczędności

Umożliwienie zdalnego, łatwego sterowania nie jest wbrew pozorom rozrzutnością – nie podnosi kosztów a przynosi korzyści . Skoro od dawna nikomu nie wstaje do własnego telewizora nie wstanie też by zaoszczędzić oszczędzać energię za którą bezpośrednio nie płaci. Komfort obsługi również przynosi oszczędności, poprawia samopoczucie i wydajność pracy.

Arbitralne sterowanie, które nie uwzględnia subiektywnych odczuć użytkowników przynosi najczęściej skutek odwrotny do zamierzonego – rodzi frustrację a niezadowolony użytkownik unika pewnych miejsc lub próbując poprawić sobie komfort wymuszają pracę układu ręcznie, otwiera okna itp. Wszystko to powoduje straty. Dlatego ważne jest, by on miał w ustalonych granicach kontrolę nad funkcjonowaniem instalacji w swoim pomieszczeniu.

Badania wykazały, że uzytkownicy , którzy mają wpływ na parametry komfortu w sowim miejscu pracy są pardziej produktywni - o około 9%.

Jeśli okna są otwierane, trzeba kontrolować ich stan aby ograniczyć straty energii dla klimatyzacji i ogrzewania. Częste otwieranie okna, jest sygnałem, że klimatyzacja lub ogrzewanie działa nieprawidłowo.

Wykrywanie obecności osób w pomieszczeniach (lub chociażby przyciski obecności) przynosi dodatkowe oszczędności w stosunku do instalacji sterowanych tylko od harmonogramów. Wynikają one z samoczynnego wyłączania oświetlenia i obniżania parametrów HVAC podczas nieplanowanych lub przedłużających się nieobecności w ciągu normalnego czasu pracy.

Eliminacja zysków ciepła

Żaluzje to nie tylko komfort. Przez eliminację zysków ciepła od nasłonecznienia można uzyskać obniżenie mocy klimatyzacji i zużycia energii o kilkadziesiąt procent. Aby ciągle nie doświetlać pomieszczeń światłem sztucznym przy zamkniętych ręcznie żaluzjach, system powinien mieć możliwość sterowania nimi. Zamykanie żaluzji poza godzinami użytkowania pomieszczeń obniża dodatkowo koszty ich klimatyzacji o ok 5%.

Sterowanie wydajnością od rzeczywistego zapotrzebowania

Często właściwa temperatura w pomieszczeniu jest zachowana a wentylacja działa z pełną obliczeniową wydajnością mimo, że przebywa w nim niewiele osób.
Już samo zastosowanie VAV (lub choćby przepustnicy) z czujnikiem temperatury pomieszczenia i przyciskiem zajętości znacznie poprawi efektywność energetyczną. Wykorzystanie czujnika stężenia CO2 umożliwia doprowadzanie tylko takiej ilości uzdatnionego powietrza jaka wynika rzeczywistego zapotrzebowania. Zależnie od rozwiązań systemu wentylacji nasze sterowniki mogą sterować VAV, przepustnicami belek czy klimakonwektorów a nawet wprost wydatkiem central wentylacyjnych.

Świadomość użytkownika

Funkcja EcoVue na wyświetlaczach i ekranach naszych urządzeń graficznie informuje o bieżącym zapotrzebowaniu na energię jakie wynika z aktualnych nastaw. Pomga uświadamiać użytkownikowi wpływ jego nastaw na środowisko oraz wykorzystać zaangażowanie rosnącej liczby osób, którym środowisko nie jest obiętne. W ten sposób bezinwestycyjnie uzyskujemy dodatkowe oszczędności.

Urządzenia sterowania pomieszczeniem

APLIKACJE DLA UŻYTKOWNIKA I DODATKOWE USŁUGI

Poprzez Bluetooth w pomieszczeniowych czujnikach serii Unitouch oraz EC- Multisensor-BLE możliwy jest dostęp do zarówno układu sterowania danym pomieszczeniem jak i do systemu usług dodatkowych dla użytkownika. Za pomocą aplikacji myPersonify użytkownicy pomieszczenia mogą wpływać na ustawienia temperatury, oświetlenia, żaluzji i inne parametry wprost ze swojego telefonu, bez wstawania z miejsca.

Dodatkowe usługi i funkcje.

Dostępna jest też aplikacja myPersonify Workplace, która dostarcza użytkownikowi usług dodatkowych:

 • nawigacja wewnątrz budynków,
 • rezerwacja sal konferencyjnych/pokoi spotkań,
 • zgłaszanie usterek służbom technicznych,
 • lista kontaktowa pracowników,
 • wewnętrzny serwis społecznościowy
 • integracja z innymi aplikacjami (np. zamawianie usług, posiłków, taksówek, rezerwacje restauracji, hoteli, rozkłady jazdy komunikacji, lotów itp.)

Aplikację myPersonify można pobrać bezpłatnie do użytku.

Wersje demonstracyjne aplikacji myPersonify Workplace można bezpłatnie również pobrać aby poznać ich możliwości. Wszystkie nasze aplikacje dostępne są zarówno na urządzenia z iOS jak i Android.

 

Nasza platforma ECLYPSE Sky Ecosystem ma na celu zapewnienie spersonalizowanej kontroli użytkowników dla wszystkich korzystających z technologii, które już znają i lubią z nich korzystać! Wszystkie są zaprojektowane tak, aby idealnie do siebie pasowały i współpracowały.

Kiedy użytkownicy mają możliwość kształtowania swojego komfortu tak, jak chcą, dzięki interfejsom, które kochają, mogą poświęcać czas temu, co dla nich najważniejsze.

https://www.distech-controls.com/landing-pages/eclypse-sky-ecosystem

 

Pobierz naszą broszurę Smart Room Control i dowiedz się, jak spersonalizować komfort i osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji

Rozwiązania Smart Room Control to:

 • Oszczędność energii
 • Wysoki komfort użytkowników
 • Łatwa konfiguracja
 • Najniższy całkowity koszt instalacji
 • Kompleksowe rozwiązanie

Wielokrotnie nagradzane rozwiązanie

Rozwiązanie Smart Room Control zostało docenione przez wiodące stowarzyszenia branżowe

 

Distech Controls Poland © 2021