Systemy zarządzania budynkami BMS

Systemy zarządzania instalacjami w budynkach - BMS

Oparte o Technologię Web wieloprotokołowe rozwiązania dla systemów zarządzania budynkami.

Optymalna kosztowo i skalowalna integracja wszystkich systemów sterowania, monitorowania i zarządzania pozwala zrobić więcej. Prawdziwie otwarta platforma ewoluuje w całym cyklu życia budynku umożliwiając:

 • Zdalne programowanie, zarządzanie i monitorowanie systemu i urządzeń za pomocą przeglądarki internetowej, które obniża koszty obsługi i skraca czas serwisu.
 • Monitorowanie, potwierdzanie i przeglądanie alarmów, ich zaawansowana obróbka i przekierowanie na e-mail lub urządzenia mobilne
 • Zarządzanie rozproszonymi geograficznie instalacjami jak jednolitym systemem
 • Wykorzystaj analizę biznesową w czasie rzeczywistym dzięki łączności z aplikacjami korporacyjnymi, takimi jak księgowość, fakturowanie najemców, zarządzanie energią i interfejsy monitorowania mediów
 • Sprzętowa integracja urządzeń we wszystkich powszechnych standardach (LONworks, BACnet, Modbus, Mbus, KNX i wiele innych) Wymiana danych miedzy systemami i urządzeniami różnych producentów bez udziału komputera.
 • Wspólna platforma zapewnia funkcje globalne, takie jak sterowanie siecią, monitorowanie, alarmowanie, zarządzanie bazami danych i dziennikami oraz ścieżki audytu dla wszystkich funkcji budynku
 • System ten pozwala wybierać najlepsze w swojej klasie produkty od różnych dostawców, przedłużyć okres użytkowania istniejących systemów, rozszerzać możliwości współpracy instalacji niezależnie od ich producenta lub protokołu komunikacji

Pobierz naszą broszurę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązanie EC-Net firmy Distech Controls do zarządzania budynkiem zapewnia opłacalną i skalowalną integrację wszystkich potrzeb w zakresie sterowania, monitorowania i eksploatacji.

Brochure_Corporate_2019 PL

 

Naturalna wieloprotokołowość systemu EC-Net AX, zapewnia bezproblemową, inteligentną integrację HVAC, oświetlenia, kontroli dostępu, CCTV, zarządzania energią i innych systemów budynku. To wielofunkcyjne rozwiązanie pozwala w dowolnym momencie utworzyć nowe powiązania funkcjonalne miedzy wszystkimi objętymi nim systemami w celu zoptymalizowania ich współdziałania o dostarczania nowych funkcji i usług.

System zarządzania budynkiem (BMS) EC-Net to kompleksowe rozwiązanie internetowe oparte na Niagara Framework. Zawiera narzędzia potrzebne do wykorzystania inteligencji Twojego budynku, dla poprawy jego efektywności energetycznej i uzbrojenia go w zdolność szybkiego reagowania na sytuacje, mogące mieć negatywny wpływ na zużycie energii, stan techniczny a ostatecznie jego rentowność inwestycji.

Webowe graficzne środowisko projektowania i responsywny interfejs wizualizacji.

ENVYSION jest opartym o web i HTML5 graficznie tworzonym interfejsem wizualizacji. Służy do tworzenia i przeglądania wizualizacji różna skali obiektów; od pojedynczych urządzeń aż po kompletne budynki.

ENVYSION jest wbudowany w sterowniki systemu ECLYPSE ale może również funkcjonować w systemie EC-Net. Składa się z ECLYPSE Studio do tworzenia grafik i ECLYPSE Viewer do przeglądania stron.

Wykorzystanie HTML5 pozwala na wyświetlanie treści na dowolnej przeglądarce internetowej i urządzeniu mobilnym niezależnie od używanego systemu operacyjnego bez konieczności instalowania jakichkolwiek wtyczek. Z wbudowanym ENVYSION użytkownik może stworzyć nowatorski interfejs bezpośrednio w sterowniku z przeglądarki internetowej.

Dostępna jest biblioteka szablonów i symboli graficznych; w tym do central wentylacyjnych, VAV, FCU, węzłów cieplnych, kotłowni itp. a także widżety alarmów, rejestracji danych oraz harmonogramy czasowe. Wszystkie grafiki są skalowalne a układ ekranu samoczynnie dostosowuje się do urządzenia na którym jest wyświetlany.

xpressEmvysion - pozwala na zautomatyzowanie procesu tworzenia wizualizacji i skrócenie czasu jej przygotowania o ponad 30%.

 

Cechy i zalety

 • Biblioteka widżetów i obrazów
 • Grafiki urządzeń z animowanym odtwarzaniem zapisów sygnałów
 • Konfiguracja harmonogramu
 • Przegląd i zarządzanie alarmami
 • Przeglądarka trendów

Przykład możliwości wykorzystania Envysion do analizy rozkładu temparatur w pomieszczeniach oraz dla centrali wentylacyjnej. Możłiwa jest wizualizacja zarówno bieżących wartosci jak i zapisów archiwalnych z wybranego okresu.

Distech Controls Poland © 2021